Ogłoszenie o sprzedaży
15.07.2014.
Ogłoszenie o sprzedaży
10 używanych kajaków z wyposażeniem oraz przyczepki

Dyrektor Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza sprzedaż z wolnej ręki:
- 10 używanych kajaków z wyposażeniem (wiosła, kapoki)
- przyczepkę do transportu kajaków.

Cena wywoławcza - 6 000,00 zł (brutto) .

Oferty kupna można składać do dnia 28.07.2014r. w siedzibie Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mieszczącej się przy ul. Jagiellończyka ½ w Bartoszycach.
Oferty mogą składać krajowe osoby fizyczne i prawne.
Organizator nie dopuszcza sprzedaży pojedynczych kajaków oraz osobno przyczepki.
Postępowanie jest ważne przy wpłynięciu przynajmniej 1 oferty.
Najwyższa zaoferowana cena stanowi cenę sprzedaży.

Osoba , która zaoferuje najwyższą cenę zobowiązana jest :
- uiścić cenę sprzedaży przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży
- podpisać umowę kupna - sprzedaży do 04.08.2014r.
- odebrać kajaki z miejsca ich przechowywania własnym udziałem i transportem w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

Informuje się, że:
- organizator postępowania może odstąpić od jego przeprowadzenia bez podania przyczyny,
- uczestnik postępowania zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o sprzedaży i przedmiotem przetargu,
- szczegółowej informacji o kajakach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Biurze Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Jagiellończyka ½, 11-200 Bartoszyce, lub telefonicznie -89 762 98 71, 793 731 043 w godzinach 8.00 -16.00.
- kajaki będzie można obejrzeć po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem postępowania.

Bartoszyce, dn. 14.07.2014r.
Wiesław Kurach
Dyrektor
Bartoszyckiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji

 

Design bartoszyce24 - Projektowanie stron www, Poligrafia, Fotografia
Copyright 2009 Bartoszycki O�rodek Sportu i Rekreacji