Dostawa i instalacja urządzeń do ćwiczeń kardio, aerobowych i siłowych
02.11.2012.
Bartoszyce: dostawa i instalacja urządzeń do ćwiczeń kardio,
aerobowych i siłowych

Numer ogłoszenia: 232189 - 2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
WYNIK
Zawiadomienie o wyborze oferty

SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OGŁOSZENIE
Treść Ogłoszenia

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
Załącznik do SIWZ

KOMUNIKAT
Treść komunikatu
 

Design bartoszyce24 - Projektowanie stron www, Poligrafia, Fotografia
Copyright 2009 Bartoszycki O�rodek Sportu i Rekreacji