Program XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej
13.06.2018.

       Przedstawiamy program XXII Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbędą się w dniach 15 i 18 czerwca 2018 r.
PROGRAM
XXII IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ - BARTOSZYCE
15 i 18.06.2018 r. -
HARMONOGRAM IMPREZ SPORTOWYCH
 

dn. 15.06.2018 r.


Szkoły Podstawowe

• turniej piłki siatkowej dziewcząt klas VI  – SP 3 – godz. 8.00

1. SP 7 – SP 4  -  godz. 8.00
2. SP 1 – Gmina B – ce -  godz. 8.15
3. SP 3 – SP 4 -  godz. 8.30
4. SP 7 – Gmina B – ce -  godz. 8.45
5. SP 3 – SP 1 -  godz. 9.00
6. SP 4 – Gmina B – ce -  godz. 9.15
7. SP 3 – SP 7 -  godz. 9.30
8. SP 4 – SP 1 -  godz. 9.45
9. SP 3 – Gmina B – ce -  godz. 10.00
10. SP 7 – SP 1 -  godz. 10.15

- mecz – 1 set do 25 pkt ( po 13 pkt zmiana stron )

• turniej piłki siatkowej chłopców klas VI  – SP 3 – godz. 8.00

1. SP 1  -  SP 7 -  godz. 8.00
2. SP 3  -  Gmina B-ce - godz. 8.15
3. SP 4 – SP 7 -  godz. 8.30
4. SP 1  -  SP 3 -  godz. 8.45
5. SP 4  -  Gmina B-ce   -  godz.   9.00
6. SP 7  -  Gmina B-ce  -   godz.   9.15
7. SP 4 –  SP 1 - godz.  9.30
8. SP 7  -  SP 3 - godz.  9.45
9. SP 1 – Gmina B – ce – godz. 10.00
10. SP 3  -  SP 4 -  godz. 10.15        

- mecz – 1 sety do 25 pkt  ( po 13 pkt zmiana stron )

• turniej piłki siatkowej drużyn mieszanych klas VII (SP 3 – godz. 10.30)

1. SP 3 – SP 8 -  godz. 10.30
2. SP 7 – SP 4 -  godz. 10.30
3. SP 1 – Gmina B – ce -  godz. 10.50
4. SP 3 – SP 4 -  godz. 10.50
5. SP 7 – Gmina B – ce - godz. 11.10
6. SP 1 – SP 8 -  godz. 11.10
7. SP 4 – Gmina B – ce - godz. 11.30
8. SP 3 – SP 1 -  godz. 11.30
9. SP 7 – SP 8 -  godz. 11.50
10. SP 4 – SP 1 -  godz. 11.50
11. SP 8 – Gmina B – ce -  godz. 12.10
12. SP 3 – SP 7 - godz. 12.10
13. SP 4 – SP 8 - godz. 12.30
14. SP 7 – SP 1 - godz. 12.30
15. SP 3 – Gmina B – ce -  godz. 1250
- mecz – 1 set do 25 pkt ( po 13 pkt zmiana stron )

• turniej piłki nożnej 5 – osobowej chłopców klas V –  SP 3 –  godz. 8.00

1. SP 7 – SP 4 -  godz. 8.00
2. SP 1 – Gmina B – ce - godz. 8.15
3. SP 3 – SP 4 -  godz. 8.30
4. SP 7 – Gmina B – ce -  godz. 8.45
5. SP 4 – Gmina B – ce -  godz. 9.00
6. SP 3 – SP 1 -  godz. 9.15
7. SP 4 – SP 1 -  godz. 9.30
8. SP 3 – SP 7 -  godz. 9.45
9. SP 7 – SP 1 -  godz. 10.00
10. SP 3 – Gmina B – ce - godz.   10.15

- mecz - trwa 10 minut bez przerwy

• turniej „dwa ognie” – dziewcząt klas V –  SP 3 - godz. 9.00

(mecz – trwa 10 min)
1. SP 7 – SP 4 -  godz. 9.00
2. SP 1 – Gmina B – ce -  godz. 9.15
3. SP 3 – SP 4 -  godz. 9.30
4. SP 7 – Gmina B – ce -  godz. 9.45
5. SP 4 – Gmina B – ce -  godz. 10.00
6. SP 3 – SP 1 -  godz.   10.15
7. SP 4 – SP 1 -  godz.  10.30
8. SP 3 – SP 7 -  godz.  10.45
9. SP 7 – SP 1 -  godz.  11.00
10. SP 3 – Gmina B – ce -  godz.  11.15

Szkoły Gimnazjalne

• turniej piłki siatkowej dziewcząt klas III– GIM 2 – godz. 9.30

1. GIM 2 -  GIM 1 - godz.  9.30
2. GIM 1 -  Gmina B – ce - godz.  10.00
3. GIM 2 -  Gmina B - ce - godz.  10.30

- mecz -  do 2 wygranych setów – (sety do 25 pkt, trzeci decydujący do 15 pkt)

• turniej piłki siatkowej chłopców  klas III – GIM 2 – godz. 9.30

1. GIM 2 - Gmina B - ce - godz. 9.30
2. GIM 1 - Gmina B - ce - godz. 10.00
3. GIM 2  -   GIM 1 - godz. 10.30

- mecz -  do 2 wygranych setów – ( sety do 25 pkt, trzeci decydujący do 15 pkt)

• turniej piłki nożnej 7 - os. chł. kl. II –  GIM 2 - godz. 8.30

1. GIM 1  -  Gmina B – ce - godz. 8.30
2. GIM 2  -  Gmina B – ce - godz. 9.15
3. GIM 2  -  GIM 1 -  godz.   10.00

- mecz – trwa 2 x 15 min. z 5 min przerwą

• turniej piłki nożnej 7 - os. chł. kl. III - GIM 2 - godz. 8.30

1. GIM 2 – Gmina B – ce -  godz. 8.30
2. GIM 1  -  Gmina B- ce -  godz. 9.15
3. GIM 2  - GIM 1 -  godz. 10.00

- mecz – trwa 2 x 15 min z 5 min przerwą

• turniej piłki nożnej 7 - os. dziewcząt klas II - GIM 1 – godz. 11.00

1. GIM 1 – Gmina B – ce      -  godz.  11.00
2. GIM 1  -  GIM 2                -  godz.  11.30
3. GIM 2  -  Gmina B- ce      -  godz.  12.00

- mecz – trwa 2 x 8 min z 5 min przerwą

• turniej piłki koszykowej chłopców –  GIM 1  – godz. 9.30

1. GIM 1 – Gmina B- ce -   godz.    9.30
2. GIM 2 – Gmina B –ce -  godz.  10.00
3. GIM 1 – GIM 2 - godz.  10.30

- mecz – trwa 2 x 10 minut z 3 min przerwą
 

dn. 18.06.2018 r.


Stadion Miejski w Bartoszycach

• Szkoły Podstawowe :

> turniej „dwa ognie” – dziewcząt klas VII –  godz. 8.30

1. SP 1 – Gmina B – ce - godz. 8.30
2. SP 3 – SP 7 -  godz. 8.50
3. SP 7 – Gmina B – ce - godz. 9.10
4. SP 1 – SP 3 -  godz. 9.30
5. SP 3 – Gmina B – ce - godz. 9.50
6. SP 7 – SP 1 -  godz.  10.10

mecz – trwa 15 min

- turniej piłki nożnej 7 - osobowej chłopców - reprezentacja  – godz. 8.15
(rozgrywany jednocześnie na dwóch boiskach )

1. SP 3 – SP 8 -  godz. 8.15
2. SP 7 – SP 4 -  godz. 8.15
3. SP 1 – Gmina B – ce - godz. 8.40
4. SP 3 – SP 4 - godz. 8.40
5. SP 7 – Gmina B – ce - godz. 9.05
6. SP 1 – SP 8 -  godz. 9.05
7. SP 4 – Gmina B – ce - godz. 9.30
8. SP 3 – SP 1 -  godz. 9.30
9. SP 7 – SP 8 -  godz. 9.55
10.  SP 4 – SP 1 -  godz. 9.55

-   przerwa w zawodach do godz. 11.00

11. SP 8 – Gmina B – ce - godz. 11.00
12. SP 3 – SP 7 -  godz. 11.00
13. SP 4 – SP 8 -  godz. 11.25
14. SP 7 – SP 1 -  godz. 11.25
15. SP 3 – Gmina B – ce - godz. 11.45

- mecze –  2 x 8 min z 2 min przerwą (rozgrywane na 2 boiskach )

• turniej rekreacyjno – sportowy klas IV – godz. 11.10

Szkoły Gimnazjalne :

• turniej piłki nożnej 11- osobowej chłopców GIM – godz. 8.00

1. GIM 2  -  Gmina B - ce -  godz. 8.00
2. GIM 1  -  Gmina B - ce -  godz. 8.50      
3. GIM 2  - GIM 1 -  godz. 9.35

- mecz – 2 x 15 min z 5 min przerwą

ZAWODY  LEKKOATLETYCZNE  -  SP  i  GIM

• 100 m  SP - godz. 9.00

1. 100 m dziewcząt SP –  I seria
2. 100 m dziewcząt SP – II seria
3. 100 m chłopców SP –  I seria
4. 100 m chłopców SP – II seria

• 100 m GIM – godz. 9.10
      
1. 100 m dziewcząt GIM –  I seria
2. 100 m dziewcząt GIM – II seria
3. 100 m chłopców GIM –  I seria
4. 100 m chłopców GIM – II seria   

• 200 m SP – godz. 9.30

1. 200 m dziewcząt SP  – I seria
2. 200 m dziewcząt SP – II seria
3. 200 m chłopcy SP –  I seria
4. 200 m chłopcy SP – II seria

• 200 m GIM – godz. 9.45

1. 200 m dziewcząt GIM – I seria
2. 200 m dziewcząt GIM – II seria
3. 200 m chłopcy GIM – I seria
4. 200 m chłopcy GIM – II seria

-   przerwa w zawodach do godz. 11.00

• 600 m SP i GIM – godz. 11.10

1.  600 m dziewcząt SP
2.  600 m chłopców SP
3.  600 m dziewcząt GIM


• 1000 m GIM – godz. 11.25

1.  1000 m chłopców GIM

•    sztafety 4 x 200 m  - SP – godz. 11.40

1. sztafeta 4 x 200 m   - I seria ( SP 1, 3, 7)
2. sztafeta 4 x 200 m – II seria ( SP 4, 8, Gmina)

•    sztafeta 4 x 100 m – GIM – godz. 11.55

1. sztafeta 4 x 100 m dziewczęta GIM
2. sztafeta 4 x 100 m chłopcy GIM

- skocznia w dal – ( za środkową płytą stadionu ) - godz. 11.10 – 11.40

SKOK W DAL DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW SP i GIM

- rzutnia – ( ostatnia płyta stadionu ) - godz. 11.10 – 11.40

PCHNIĘCIE KULĄ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW GIM                               

OTWARCIE XXII IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

g. 10:20 - zbiórka szkół na stadionie miejskim
g. 10:20-10:30 - ustawienie grup sportowych do przemarszu                   
g. 10:30-10:40 - przemarsz grup sportowych dookoła stadionu
g. 10:40-10_50 - uroczyste otwarcie XXII  Igrzysk Młodzieży Szkolnej

-  meldunek złożony Burmistrzowi Miasta
-  hymn państwowy
-  wciągnięcie flagi państwowej na maszt
-  zapalenie znicza
-  przemówienie Burmistrza Miasta
- wręczenie pucharów za całoroczne współzawodnictwo sportowe SP

• wręczanie medali :
- I tura godz.  10.50 – 11.00
- II tura godz.  12.00 – 12.15

g. 12:20 - zakończenie Igrzysk
 
27.10.2018 godz. 9.00 (Gminna Hala Sportowa w Bezledach)
II Turniej Ziemi Bartoszyckiej w Koszykówce o Puchar Prezesa PZKosz

11.10.2018 godz. 13.00 (Plac Bohaterów Westerplatte)
 XVII Bartoszycki Bieg Niepodległości

01.12.2018 godz. 14.00 (hala sportowa ul. Limanowskiego)
XIX  Mistrzostwa Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły /1 kolejka/

02.12.2018 godz. 11.00 (hala sportowa ul. Limanowskiego)
XIX  Mistrzostwa Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły /2 kolejka/

06.06.2018 godz. 11.00 (hala sportowa SP-7 ul. Bema)
Mikołajkowe Show Sportowe

Szybki kontakt

Adres: Bartoszyce,
ul. Jagiellończyka 1/2

Tel: (0-89) 762 98 71
Fax: (0-89) 762 98 71
Email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Design bartoszyce24 - Projektowanie stron www, Poligrafia, Fotografia
Copyright 2009 Bartoszycki O�rodek Sportu i Rekreacji