Ruszają zapisy do XVIII Mistrzostw Bartoszyc w Futsalu
02.10.2017.

        Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczyna zapisy do XVIII Mistrzostw Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły o Puchar Burmistrz Miasta Bartoszyc Piotra Petrykowskiego. Zgłoszenia potrwają do połowy listopada. Mecze tradycyjnie rozegrane zostaną na hali przy ul. Limanowskiego.

Regulamin

I.  Organizator.
- Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

II. Współorganizator
- Urząd Miasta Bartoszyce
- Urząd Gminy Bartoszyce
- Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
- MBKS Victoria Bartoszyce

III. Miejsce i termin.
- Hala Sportowa przy ul. Limanowskiego
- rozpoczęcie turnieju 25 listopada 2017

IV. Cele turnieju
- umożliwienie rywalizacji sportowej  drużyn piłkarskich
- promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców powiatu Bartoszyce  
- integracja społeczności lokalnej
- wyłonienie najlepszego zespołu powiatu
- propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców powiatu Bartoszyce

V. Warunki uczestnictwa.
- wpisowa opłata drużyny wynosi 280 zł, w przypadku wycofania się z turnieju wpisowa zostaje w budżecie imprezy.
- ilość miejsc ograniczona do 16 zespołów
- turniej jest przeznaczony dla amatorów i dla klubów sportowych z powiatu i z zaprzyjaźnionych klubów  powiatów ościennych
- ukończone 16 lat – zgoda rodziców/opiekunów/, organizator ma prawo do zweryfikowania danych
- na żądanie organizatora , każdy zawodnik powinien okazać dowód tożsamości ze zdjęciem

VI. Zgłoszenia do turnieju.
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać:
- nazwę drużyny,
- imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (maksymalnie 14 osób)wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej kapitan/kierownik drużyny (druki u organizatora).
2. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada  2017 r. do godz.16.00  /decyduje kolejność zgłoszeń/   tel. 793 798 401,
e-mail;  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
3. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu i przepisów gry w piłkę nożną.

VII. System rozgrywek.
System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów  i podany na stronie bosir.pl oraz na bartoszyce.wm.pl

Mecze rozgrywane będą w soboty i niedziele / w zależności od ilości zgłoszonych zespołów/
            
    VIII. Przepisy i skład drużyny.
1.    Zespoły rywalizują w 5 osobowych składach ( bramkarz i czterech zawodników w polu).
2.    W zespole mogą grać zawodnicy, którzy zostali wpisani do formularza zgłoszeniowego – max 14 zawodników
3.    Do protokołu meczowego kapitan może dopisać zawodnika /z wpisaniem również do formularza zgłoszeniowego/, w przypadku gdy w formularzu nie była podana pełna lista 14 zawodników. Nie można wykreślać i dopisywać innych zawodników gdy na formularzu została podana kompletna lista 14 zawodników.
4.    Zmiany odbywają się systemem hokejowym.
5.    Czas gry 2 x 20 min. +  5 min. przerwy
6.    Godzina podana w terminarzu jest godziną podaną meczu. Drużyny, która spóźnią się na rozpoczęcie zawodów więcej niż 5 minut otrzymują walkower.
7.    Minimalna ilość zawodników na boisku w momencie rozpoczęcia spotkania
      – 4 zawodników.
8.    W wypadku nie spełnienia przez drużynę  pkt.6 i 7 regulaminu, zespół w danej kolejce zostanie ukarany walkowerem (5:0).
9.    Drugi walkower skutkować będzie wykluczeniem drużyny z zawodów. Organizator nie zwraca drużynie wykluczonej wpłaty wpisowego.
10.    Mecz rozgrywany jest  bez zatrzymywania czasu z wyjątkiem kontuzji zawodnika, wtedy o zatrzymaniu czasu decyduje sędzia zawodów.
11.    Podczas wykonywania stałych fragmentów gry zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się  przynajmniej w odległości 5 metrów od piłki.
12.    Rzut z autu wykonywany jest  nogą z linii  lub z poza linii boiska /zawodnik drużyny przeciwnej musi znajdować się co najmniej 2 metry od piłki , w przeciwnym razie otrzyma kare 1 min/
13.    Rzut karny z 7 metrów za przewinienie w polu karnym ( pole 6 m do gry w piłkę ręczną).
14.    Po każdych sześciu  faulach zespół zostaje ukarany  rzutem karnym z 9 metrów, za następny faul jest przyznawany rzut karny.
15.    Zabrania się wchodzenia w przeciwnika tzw.  wślizgiem
16.    Obowiązuje gra w miękkim obuwiu.
17.    Na ławce rezerwowych zasiadają tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek, przebrani w stroje i gotowi do gry oraz jedna osoba z kierownictwa drużyny
18.    Zmiana – zawodnik, który wejdzie wcześniej niż zawodnik schodzący – kara 1 min.
19.    Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
20.    O kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno:
- liczba zdobytych punktów,
- wynik bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
 - korzystniejsza różnica bramek
- większa liczba strzelonych goli
 - losowanie.
11.  Kary dyscyplinarne:
-  upomnienie ( kara 1 min)
-  żółta kartka  ( kara 2 min )
-  zawodnik ukarany drugą żółtą kartką w jednym meczu otrzymuje kartkę czerwoną . Zespół gra w niekompletnym składzie przez 5 minut
-  czerwona kartka – kara meczu dla zawodnika. Zespół gra w nie kompletnym składzie przez 5 minut
-  czas kary liczony jest z chwilą rozpoczęcia akcji
-  kara dyskwalifikacji zawodnika z turnieju będzie mała miejsce wówczas, gdy zawodnik w sposób  czynny znieważy sędziego, przeciwnika a nawet współzawodnika,
-  walkower – wynik 5:0
-  w przypadku, gdy drużyna przegra dwa mecze  walkowerem zostaje skreślona z turnieju, bez zwrotu wpisowego, a w przypadku gdy rozegrała mniej niż 50%  meczy, rozegrane mecze uznaje się jako nie odbyte 
 -  zawodnik wszczynający bójki podczas mecz, bezpośrednio po jego zakończeniu lub z ławki rezerwowych, bądź bierze w niej udział zostaje zdyskwalifikowany do końca rozgrywek

X. Postanowienie końcowe.
1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka Organizator.
2. Kapitan zespołu, podpisując protokół przed meczem jest odpowiedzialny za faktyczny stan wpisanych zawodników i osoba grająca nie wpisana do protokołu meczowego, powoduje  walkower!!!
3. Organizator zapewnia wyłącznie doraźną pomoc przy urazach powstałych w czasie gry (opatrzenie otarć, dezynfekcja ran, zabezpieczenie ran- plaster, bandaż), natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz skutki wypadków w czasie gry każdego z zawodników.
4. Drużyny, zawodnicy, sędziowie ubezpieczają się we własnym zakresie.
5. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp. w przypadku takich zdarzeń uczestniczą w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował  utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność prawna spada na w/w osobę.
6. Zabrania się gry pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz spożywania ich podczas rozgrywek na hali.
7.Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
8. Organizator nie zabezpiecza piłek do rozgrzewki.
9. Za wszystkie sprawy formalne dotyczące drużyny – wymienione w powyższych punktach regulaminu – odpowiedzialny jest kapitan/kierownik drużyny.
10. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia , przed meczem , ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników.
11. W razie zaistnienia innych nie przewidzianych okoliczności w trakcie spotkania, na wniosek kapitana drużyny, do momentu zakończenia spotkania, sędzia /organizator/ rozstrzyga zaistniałą wątpliwość tuż po zakończeniu spotkania. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty nie będą weryfikowane.
12. Wszelkie spory wynikłe w trakcie trwania turnieju rozstrzygane będą przez Organizatora,
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie trwania turnieju.

X. Nagrody i wyróżnienia.
1. Każda drużyna otrzyma puchar wg  zajętego miejsca.
2. Medale dla trzech pierwszych zespołów.
3. Przewidziane są także statuetki i nagrody rzeczowe  dla:
- najlepszy strzelec - zawodnik z największą ilością strzelonych bramek / przy równej ilości bramek dwóch i więcej zawodników decyduje wyższe miejsce zespołu w tabeli. W razie zdobycia tej samej ilości bramek przez zawodników z tej samej drużyny – o wyborze decyduje kapitan zespołu /
- najlepszy bramkarz – bramkarz, który ma mniejszą ilość wpuszczonych bramek  w danym zespole / przy równej ilości bramek dwóch i więcej bramkarzy decyduje wyższe miejsce zespołu w tabeli. Pod uwagę brani będą bramkarze , którzy bronili w 75% meczy.
3. Na zakończenie turnieju zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe wśród wszystkich zawodników. Warunkiem odebrania nagrody jest obecność zawodnika podczas losowania.

XI. Puchar Fair Play.
Zespół który zgromadzi najmniejsza ilość punktów otrzymuje w/w puchar.
Punktacja:
1 pkt. – faul / zliczany do rzutu karnego/
2 pkt. – upomnienie 1 minutowe
5 pkt. – żółta kartka
8 pkt. – czerwona kartka
10 pkt. – walkower


 
27.10.2018 godz. 9.00 (Gminna Hala Sportowa w Bezledach)
II Turniej Ziemi Bartoszyckiej w Koszykówce o Puchar Prezesa PZKosz

11.10.2018 godz. 13.00 (Plac Bohaterów Westerplatte)
 XVII Bartoszycki Bieg Niepodległości

01.12.2018 godz. 14.00 (hala sportowa ul. Limanowskiego)
XIX  Mistrzostwa Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły /1 kolejka/

02.12.2018 godz. 11.00 (hala sportowa ul. Limanowskiego)
XIX  Mistrzostwa Bartoszyc w Futsalu im. Stefana Pszczoły /2 kolejka/

06.06.2018 godz. 11.00 (hala sportowa SP-7 ul. Bema)
Mikołajkowe Show Sportowe

Szybki kontakt

Adres: Bartoszyce,
ul. Jagiellończyka 1/2

Tel: (0-89) 762 98 71
Fax: (0-89) 762 98 71
Email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Design bartoszyce24 - Projektowanie stron www, Poligrafia, Fotografia
Copyright 2009 Bartoszycki O�rodek Sportu i Rekreacji