Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1963 m
02.03.2017.

     


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, który odbędzie się 4 marca 2017 r. na Placu Westerplatte w Bartoszycach. Początek godz. 15:00.

Bieg organizowany jest w ramach tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbywać będą się w naszym mieście.

REGULAMIN BIEGU
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
w dniu 04.03.2017 r.

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Biegu, zwanej dalej „Biegiem”, jest :
– Urząd Miasta Bartoszyce
– Starostwo Powiatu Bartoszyckiego
– Stowarzyszenie PATRIA
– Odział Regionu W-M  NSZZ „Solidarność” w Bartoszycach
– Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji

II. CELE
1. Uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
2. Upamiętnienie śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka  o pseudonimie „Lalek” w 1963 r.

III. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się 04.03.2017 r. o godz. 15.00 w Bartoszycach. Długość trasy Biegu wynosi 1963 m. Trasa zostanie wytyczona na Placu Bohaterów Westerplatte
2. Biuro Zawodów w dniu imprezy znajdować się będzie na trasie Biegu.
3. Uczestnicy ustawiają się na starcie w wyznaczonych przez Organizatora miejscu.

IV. WARUNKI ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWA
1. Bieg jest symboliczny, nie ma pomiaru czasu i zgłoszenie jest bezpłatne.
2.W przypadku osób, które do dnia biegu nie ukończyły 18 roku życia, wymagane jest posiadanie deklaracji zgody na udział podpisanej przez rodziców lub prawnych opiekunów (załącznik u Organizatora)
3. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie i przekazanie do Organizatora Deklaracji Uczestnictwa (załącznik u Organizatora)
5. Przekazanie Deklaracji Uczestnictwa odbywa się: w Biurze Zawodów w dniu biegu od godz. 14.00 do godz. 14.50
6. Uczestnik wyraża zgodę przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem. Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do robienia zdjęć lub filmowania, na cele promocyjne Miasta Bartoszyc, a także możliwość ich wykorzystania w Internecie.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa wypadków zaistniałych na trasie i terenie zawodów, za zniszczenie, uszkodzenie, zgubienie lub kradzież sprzętu sportowego oraz wszystkich innych rzeczy należących do uczestników zawodów. Osoby biorące udział w biegach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w biegach oraz ubezpieczyć się we własnym zakresie.

Organizator zapewnia dla uczestników Biegu gorący posiłek.

 

25.11.2017 godz. 14.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 1 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
26.11.2017 godz. 11.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 2 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
02.12.2017 godz. 14.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 3 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
03.12.2017 godz. 11.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 4 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
06.12.2017 godz. 11.00
Mikołajkowe Show Sportowe /hala sportowa SP-7/
06.12.2017 godz. 16.00
Oficjalne otwarcie lodowiska
09.12.2017 godz. 14.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 5 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
10.12.2017 godz. 11.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 6 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
16.12.2017 godz. 14.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 7 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
17.12.2017 godz. 11.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 8 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
27.12.2017 godz. 17.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 9 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
28.12.2017 godz. 17.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 9 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/
30.12.2017 godz. 11.00
XVIII Mistrostwa Bartoszyce w Futsalu im. Stafana Pszczoły 10 kolejka  /hala sportowa ul. Limanowskiego/

Szybki kontakt

Adres: Bartoszyce,
ul. Jagiellończyka 1/2

Tel: (0-89) 762 98 71
Fax: (0-89) 762 98 71
Email: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Design bartoszyce24 - Projektowanie stron www, Poligrafia, Fotografia
Copyright 2009 Bartoszycki O�rodek Sportu i Rekreacji